บริษัท อินเตอร์ พาร์ท ซอร์ซ จำกัด

-เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์  (9.00-17.30)

-จัดส่งด่วน ถึง ภายใน 1-2 วัน (โอนก่อน 12.30 น.) โดยขนส่ง Express ต่างๆ
-บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของบริษัทฯ เลขที่ 0105551030244